Rólunk


A székelyvarsági „Kőrösi Csoma Sándor” általános iskola rövid bemutatása:
A székelyvarsági oktatás gyökerei 1875-re nyúlnak vissza, ekkor alapítják meg az első iskolát. Az iskolai infrastruktúra, valamint a tanerőhiány nehézségeinek orvoslása után, az 1880-as években két iskolaközpont jön létre: a Központ és a Nagykút, melyek mind a mai napig működnek, és VIII. osztályig képzik a tanulókat. A két központ külön igazgatósággal működött 2005-ig.
A nagy távolságok okán több kihelyezett ponton is volt oktatás, gyakran magánházaknál is.

Mivel a falu távol esik a legközelebbi várostól, Székelyudvarhelytől, ezért 1975-től a központi iskolaépületben IX -X osztályok is működtek, egészen 1991-ig.
Jelenleg három iskolaépületben folyik tanítás: Tisztáson, Központban és Nagykútban. Az elmúlt évek folyamán a legfőbb épületek megújultak, tornateremmel és műfüves sportpályával is gazdagodott az iskola és ezáltal a faluközösség.
1993-ban a központi iskola a Kőrösi Csoma Sándor nevet, míg a nagykúti a József Attila nevet vette fel.
Jelenleg a Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában három óvoda négy óvónővel, előkészítőtől IV. osztályig hat tanítóval, valamint az V-VIII. osztályok 13 tanárral működnek. A 2020/2021-es tanévben összesen 248 gyerek részesül oktatásban Székelyvarságon.

Tevékenységünk

A jövő nemzedékét neveljük és oktatjuk. A kötelező tantervi kereten túl iskolánk kiemelten támogatja és segíti a közösségformáló és (meg)erősítő, hagyományápoló tevékenységeket. Ennek eredményeképpen iskolánkban működik: néptánccsoport, fúvószenekar, valamint faragó szakkör.
Igyekszünk hangsúlyt fektetni a tehetségek gondozására.
Az iskolai év folyamán a legaktívabb, legtöbbet önkénteskedő, ügyeskedő diákokat a „Gyémántcsiszoló” programunk keretében kiértékeljük, és egy balatoni nyaralással jutalmazzuk.
Azon dolgozunk, hogy a diákok szeressenek iskolába járni.

Tanáraink

Bálint Erika

matematika szakos tanárnő

Barta Emőke

tanítónő

Biás Attila

matematika szakos tanár

Borbély Ibolya

óvónő

Borbély Orsolya

tanítónő

Bota Adrien

román nyelv és irodalom szakos tanárnő

Fábián Emilia

tanítónő

Kovács Dénes

római katolikus vallástanár/igazgató

Lukács Tamara

óvónő

Miklós Annamária

óvónő

Pál Éva

magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő

Szász Emőke

fizika-kémia szakos tanárnő

Szász Erzsébet

tanítónő

Szász Gábor

földrajz-történelem szakos tanár

Tamás Gizella

biológia-technológia szakos tanárnő

Tamás Zsuzsa

tanítónő

Tifán Enikő

tanítónő

Tornai Orsolya Beáta

magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő

Tóth Csenge

angol nyelv és irodalom szakos tanárnő

Tóth Ilonka

óvónő

Vass Mária Magdolna

román nyelv és irodalom szakos tanárnő